V499 Sco

Giuricin1982 - Giuricin1982B (Johnson B)

Light Plot: